Dome Energy

Energia
menedzsment
Energia
auditálás
Energia
beszerzés
Energia
tanácsadás
Beruházás
szervezés

Energia ­auditálás

KÖTELEZŐ ENERGIA AUDIT

Energetikai szolgáltatásunk részeként a 2015. évi LVII. törvény és végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően elvégezzük a vállalat energetikai auditálását és a szabályozás szerinti módon és tartalommal teljesítjük az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.

Miért van rá szüksége?

A 2015. évi LVII. törvény előírja, hogy a nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni, először 2015. december 5-igLacac2. A fentiek szerinti kötelezettségét nem teljesítő vállalatok tízmillió forintig terjedő – ismételten kiszabható – bírsággal sújthatóak. 

Kiknek kötelező?

A 250 főnél nagyobb létszámú, illetve 50 millió EUR árbevételt elérő vállalatok kötelezettek az energia audit elvégzésére. Az ISO 50001 szabványnak megfelelő energiagazdálkodási rendszert működtető vállalatok mentesülnek az audit alól.

Miből áll, mire terjed ki a feladatvégzésünk?

A feladat négy fő területre bontható, a primer energia felhasználás elemzésére, az épületgépészeti berendezések – ide tartozik minden, ami nem gyártás technológia – vizsgálatára, az épületek energetikai tanúsítványainak elkészítésére, valamint a termelő tevékenységet végző vállalatok esetében a termelési célú energiafelhasználás és a főbb fogyasztó berendezések vizsgálatára.               
A folyamat lépései: Előzetes egyeztetés, személyes találkozó, helyszíni bejárás, szerződés megkötése. Az igényelt mélységű elemzéshez szükséges adatok bekérése. Adatok feldolgozása, az ellentmondások feloldása, hiányzók pótlása. Fókuszálandó területek helyszíni felmérése. Elsőkörös anyag összeállítása. Szükséges hiánypótlások és egyeztetések. Végleges szakértői anyag összeállítása. Megrendelővel való egyeztetés, az eredmény prezentálása.

ENERGETIKAI AUDIT

Energetikai auditálás szolgáltatásunk magában foglalja az ingatlanokban, létesítményekben lévő rendszerek, berendezések üzemelésének értékelését és a működésük hatékonyabbá tételét.   

Szolgáltatásunk során felmérjük az üzemelő berendezések körét, és elemezzük a gépészeti rendszer felépítését.

A bejövő energiát megvizsgáljuk egy energia folyamábra segítségével, és elkészítjük a létesítmények primer energiafelhasználásának, fogyasztásának elemzését.

A fenti adatokból meghatározzuk a különféle energiatermelő berendezések által előállított szekunder energiák körét - ha van-, és elemezzük, hogy a primer energiából milyen hatásfokkal állítható elő a szekunder energia.

A fenti elemzések naturáliákban történő meghatározását követően, és azok alapján meghatározzuk a költségeket és azok felhasználás arányos felosztását, kiterhelését.

A fajlagos költségek megállapítását követően kialakítjuk az egységárakat, és a berendezések hatékonyságának vizsgálatát is elvégezzük.

Vállaljuk a gépészeti és elektromos berendezések, rendszerek funkcióinak elemzését, energia és teljesítmény hatékony működésének teljes körű felülvizsgálatát, és szakembereink hatékonyabb megoldási módokra tesznek javaslatot.


 

Keresés

Ajánlatkérés

Hírlevél

Dome Facility Services GroupDome Facility Management Dome Fit-out